Részvételi és játékszabályzat

Főoldal / Részvételi és játékszabályzat

„Oszd meg a #zsiraipillanat-od” nyereményjáték

A játék szervezője, lebonyolítója
LÁT-SAT Kft. (7500 Nagyatád, Rókus köz 3.), továbbiakban: Szervező

A játékban résztvevő személyek
Bárki részt vehet, aki elmúlt 18 éves és teljesíti a játék feltételeit.

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

Játék időtartama
A Játék 2021.11.22-től 2021.12.31. éjfélig tart. Sorsolás 2022. január 5-én.

A Játék menete
A játékosok a Zsirai Pincészet által meghatározott címkét, a #zsiraipillanat-ot felhasználva képet osztanak meg a saját Instagram oldalukon. A képen szerepelhet a www.zsiraipinceszet.hu oldalon leadott rendeléshez járó ajándék karácsonyfadísz, és a Zsirai bor is. A nyereményjátékban való részvételhez szükséges, hogy a fiók nyilvános legyen, ne privát. A megosztott képekből 2022. január 3-án sorsolunk, a nyertes pedig borcsomagot kap ajándékba, melyet postai úton juttatunk el hozzá. A borcsomag tartalma:

  • Tokaji Furmint 2018 Szent Tamás
  • Tokaji Furmint 2018 Középhegy
  • Tokaji Furmint 2018 Betsek
  • Tokaji Hárslevelű 2018 Szent Tamás
  • Tokaji Hárslevelű 2018 Középhegy
  • Tokaj Sweet by Zsirai

A Játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint a Szervező cégcsoporthoz tartozó gazdasági társaságok alkalmazottai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1.§ 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

Játékkal kapcsolatos információkról érdeklődhet a info@zsiraipinceszet.hu e-mail címen.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a szabályzaton a későbbiekben módosítást eszközöljön.

Adatkezelő elérhetősége
7500 Nagyatád, Rókus köz 3.

A résztvevők köre
Az adatkezelés a Zsirai Pincészet „Oszd meg a #zsiraipillanat-od!” nyereményjátékán a résztvevők megfelelő tájékoztatáson alapuló, kifejezett hozzájárulásán alapul. Az adatkezelés jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. tv. (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, továbbiakban: Info tv.) 5. § a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre
A résztvevők részéről önkéntesen megadott adatok: név és/vagy felhasználónév, képi anyag, a nyertes esetében cím, telefonszám.

Az adatkezelés célja
A résztvevő önkéntes döntése alapján megadott adat kezelésének célja a nyereményjátékon való részvétel biztosítása.
A résztvevő jelen Részvételi és játékszabályzat elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy megadott neve, valamint a sorsolás során történő kiválasztás alapján elért nyeremény ténye a Zsirai Pincészet Instagram oldalán feltüntetésre kerüljön. Továbbá elfogadja, hogy a Szervező a közzétett képeket a továbbiakban szabadon felhasználhatja.
Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.

Az adatkezelés időtartama
A megadott adatok az Instagramon a #zsiraipillanat címke alatt határozatlan ideig megtalálhatóak lesznek.

Az adatfeldolgozás
A Szervező adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Az adattovábbítás lehetősége
Az adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági felszólítás kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az adatkezelő nem tehető felelőssé. A résztvevők jogai az adatkezelő által kezelt személyes adataikkal kapcsolatosan:
Személyes adataik kezeléséről a résztvevők az adatkezelőtől bármikor, a info@zsiraipinceszet.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. Az elektronikus levél tárgy rovatában a „Oszd meg a #zsiraipillanat-od!” jeligét kell feltüntetni.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet a résztvevő adatkezelő által kezelt adataira, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az adatfeldolgozó nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg a résztvevő adatait. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre az adatkezelő az Info tv. 15. § (4) bekezdése szerint a kérelem benyújtásától számított legkésőbb 25 napon belül köteles válaszolni. A kezelt adatok törlésével kapcsolatban a jelen szabályzatban foglaltak az irányadók.

A jogérvényesítési lehetőségek
A résztvevő jogérvényesítési lehetőségeit az Info tv. valamint az 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti az az Adatvédelmi Hatóság segítségét is (1125, Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c).
Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshető az adatkezelő a info@zsiraipinceszet.hu e-mail címen.